Không nên nói KHÔNG

Muốn giảm sự từ chối, chống lại ý kiến mình thì ta đừng nên bao giờ đặt bất kể từ “Không” nào vào trong câu nói. Khi có từ “Không” là ta đã đưa mình và người nói chuyện vào tư thế đối đầu nhau rồi.
Kể cả khi đặt câu hỏi, nếu có từ “Không” ở cuối như thói quen của nhiều người, ta cũng sẽ dễ bị trả lời tiêu cực vì câu này nó như gợi ý về phía từ chối.
Ví dụ: “Trưa nay rảnh KHÔNG?”.
“KHÔNG, bố không rảnh”.

Đặc biệt, ta cũng rất hay bị thói quen bắt đầu 1 câu trả lời bằng 2 TỪ HẾT SỨC CHẾT CHÓC là:
“KHÔNG nhưng mà tôi thấy abc xyz…”
Nó làm người nghe cảm thấy như ta vừa mới phủ nhận hết sạch những gì họ vừa trao đổi.
Mình cũng đang rèn luyện hàng ngày để hạn chế tối đa dùng từ “KHÔNG” để tránh gặp các hậu quả tiêu cực. Ta có thể mô tả bằng các từ khác nếu muốn từ chối.
P/S: Chống chỉ định dùng từ “Đéo” để thay thế các bạn nhé.

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s