LIKABILITY – Chúng ta thích làm việc với những người giống mình

Bạn có bao giờ thấy ghét 1 ai đó vì nó thế nọ nó thế kia ko? Nguồn gốc sâu xa của việc ghét này là người đó không giống bạn. Vậy thì tại sao chúng ta thích những ai giống chúng ta? Câu hỏi này có vẻ hơi thừa. Nhưng nếu đi ngược về bản năng loài người thì nhu cầu số 1 của loài người (theo tháp Maslow) là nhu cầu an toàn. Việc thấy có 1 người giống mình làm ta có cảm giác họ an toàn với chúng ta, nói kiểu động vật học là người đó cùng bầy đàn với chúng ta.
Vậy thì ở gốc nhìn khác, làm sao để ta được người khác thích? Đơn giản là làm nhiều thứ giống họ, bắt chước tinh tế các cử chỉ của họ.
Có 1 mẹo để có cảm tình của sếp mà mình nhận ra là: ăn mặc theo phong cách giống người sếp mà mình có cảm tình. Và thậm chí, dùng điện thoại giống người đó nữa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s