Sách tuyệt đỉnh: 80/20 Sales and Marketing

– 20% nhân viên làm ra 80% lợi nhuận của công ty,
– 20% sự cố gắng tập trung của mình đem lại 80% thành quả,
– 20% người trong group Sage Cafe này đóng góp 80% hoạt động trong group :d
Kèm theo post là quyển “80/20 Sales and Marketing” mà mình muốn chia sẻ với cả nhà. Em nó đang đứng thứ 16 trên 100 sách marketing hay nhất của Amazon.
Sách chưa có bản lậu cả trên mạng và ngoài đời, cả nhà thưởng thức nhé!

https://www.facebook.com/download/564983326970688/80_20%20Sales%20and%20Marketing_%20The%20%20-%20Perry%20Marshall.mobi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s