Takeaway 1: Bản năng của con người là RECIPROCITY – thô dịch là CÓ QUA CÓ LẠI.

Mình thấy rốt cục trong cuộc sống này, từ gia đình, bạn bè, làm ăn bất kể ngành nghề, cuối cùng thì cũng là quan hệ giữa con người với con người với nhau mà thôi. Nếu hiểu được phần “con người” này, chúng ta có thể học được mọi thứ một cách dễ dàng hơn, hiểu được bản chất của nhiều thứ trong xã hội này thấu đáo hơn.
Sản phẩm nào mà chẳng làm ra là để thỏa mãn con người?
Chúng ta đi khám phá mọi quy luật vĩ đại cuối cùng ta lại bỏ quên tìm hiểu chính bản thân chủ thể quan trọng nhất trong Thế giới này: CON NGƯỜI.
Mình đang nghiên cứu và tìm hiểu nhiều sách về chủ đề Tâm lý học và thấy rằng Tâm lý học và Marketing gắn bó chặt chẽ vô cùng.
Sách thì dài dòng và thời gian thì ít, mình phấn đấu đúc kết những gì thấy tâm đắc nhất từ những sách này để chia sẻ cho cả nhà.
Takeaway 1: 1 trong 9 bản năng của con người là RECIPROCITY – thô dịch là CÓ QUA CÓ LẠI.
Nội dung: Nếu ai đưa cho bạn 1 thứ, bạn sẽ tự nhiên cảm thấy phải đưa lại cho họ cái gì đó lại.
Điều này diễn ra vì lúc bạn nhận từ người khác, trong đầu bạn diễn ra sự mất cân bằng và điều này thúc đẩy bạn làm điều gì đó để lấy lại cân bằng: trả lại người nhận cái gì đó.
Đây là lý do tại sao nhiều website giveaway rất nhiều tài liệu có giá trị cho bạn trước. Khi download tài liệu mà bạn thấy giá trị với mình này xong, bạn tự dưng 1 cách bản năng thấy mình nợ họ cái gì đó.
Và đúng lúc này, website hỏi: Bạn cho chúng tôi email của bạn được chứ? Và bạn sẽ đồng ý, để trả cái ơn website đã cho bạn tài liệu mà bạn thích.
Và khi website này thấy bạn đã download tài liệu của họ, bạn lại còn cho họ cả email, đồng nghĩa với việc bạn đã vào danh sách khách hàng tiềm năng của họ rồi.
Họ đã target được bạn để làm nhiều hoạt động marketing khác.

1 Comment

Leave a Reply to phamquocchinh Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s