Tâm lý học áp dụng trong marketing Take-away 2: AUTHORITY – Thô dịch là Quyền lực.

Con người có xu hướng tuân theo những người có vị trí quyền lực, bị ảnh hưởng bởi những thứ gợi hình ảnh quyền lực. Bạn cứ nghĩ tới bác sỹ trong áo blouse trắng mà xem. Bước vào 1 bệnh viện, cùng 1 bác sỹ, nếu người này mặc quần áo bình thường, ta sẽ ko chăm chú lắng nghe khi họ khoác cái áo trắng kia vào.
Cái áo trắng này nó tượng trưng cho sự chứng nhận, sự đảm bảo, sự pro đến nỗi trong các mẩu quảng cáo, các công ty luôn cố nhét hình ảnh nhiều người khoác cái áo trắng kiểu bác sỹ vào. Lý do là vì trong tiềm thức của người xem, họ đã bị ảnh hưởng bởi niềm tin vào bác sỹ với áo blouse trắng từ bao lâu nay rồi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s