Tại sao lắc đầu lại là từ chối?

Đã bao giờ ta tự hỏi tại sao lắc đầu là biểu hiện của sự từ chối?
Nó có nguồn gốc từ khi con người còn bé, lắc đầu sang hai bên là để từ chối ko bú mẹ khi đã no. Nằm cứng cựa trong lòng mẹ nên chỉ có cách quay đầu sang phía khác để tránh cái ti đang ở hướng thẳng vào mặt thôi.
Thật tuyệt khi tìm hiểu các nguồn gốc của ngôn ngữ cơ thể 😡

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s