Có chân hay không chân?

Font chữ thì có vô vàn, nhưng tóm tắt có 2 loại chính:
1. Font có chân. Ví dụ: Times News Roman.
2. Font không chân. Ví dụ: Arial.
Bạn soi kỹ vào chân các chữ cái, Times News Roman sẽ có cái chân bé tí tẹo nằm ở đó.
Khi nào dùng thằng nào?
Muốn thoáng mát, dễ đọc, hiện đại => Bạn nện dùng font không chân. Apple là công ty cực đoan với việc sử dụng font không chân do cách design luôn cố gắng tạo sự tinh giản, thoáng mát nhất có thể.
Muốn nghiêm túc, bắt người đọc chú ý nhiều => Bạn nên dùng font có chân.
Đây là lý do tại sao các công văn hay văn bản formal toàn phải dùng cái font Times News Roman. Times News Roman cũng tạo sự vững chãi cho nội dung vì cái chân như cái kiềng đỡ các con chữ ở trên.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s