Lời nguyền Tri thức

Điều khủng khiếp, dã man, kinh tởm, chết chóc nhất trong khi làm việc là gì?
Đó là Curse of Knowledge – Lời nguyền Tri thức.
“Lời nguyền Tri thức” nó làm cho Thế giới này trở nên hỗn loạn vô cùng tận.
Curse of Knowledge có nghĩa là mình CỨ NGHĨ đồng nghiệp, khách hàng, đối tác hiểu những gì mình đang hiểu.
Do đó, ta gửi các email, xây các dịch vụ cứ như kiểu KỆ CON MẸ CHÚNG MÀY.
Chúng mày phải tự đi mà hiểu email này nghĩ là gì, cái nút bấm kia nó ẩn như thế mày phải tự mò vào mà bấm, mày phải tự tìm ra chỗ mà nạp giftcode.
Ta hãy coi mọi đồng nghiệp, đối tác, khách hàng là những người cực ngu, thiểu năng trí tuệ, IQ = 20, từ đó, ta viết mail, xây dựng dịch vụ sao cho những người trên hiểu được.
Mình thỉnh thoảng cũng mắc phải cái Lời nguyền này nên luôn dặn lòng phải vô cùng cẩn thận để tự sửa bản thân.
Cả nhà có ai hay mắc cái Lời nguyền tri thức này không?

http://en.wikipedia.org/wiki/Curse_of_knowledge

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s