It’s all about psychology

1. Bạn chỉ mệt khi não bạn nghĩ vậy.
2. Bạn suy nghĩ thế nào, cơ thể bạn sẽ như thế nấy.
3. Mọi chuyện đều tốt đẹp nếu não nghĩ như vậy.
Tóm lại, chúng ta điều khiển được suy nghĩ và tâm lý của bản thân, mọi thứ sẽ thay đổi.

http://genk.vn/kham-pha/nhung-bang-chung-cho-thay-nao-ban-co-kha-nang-sieu-pham-20150208000859688.chn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s