Ex Machina – Lời cảnh báo cho loài người về A.I

Trong tương lai, 1 lập trình viên tỷ phú đã tạo ra robot nữ có trình độ tư duy như con người (A.I) tên là Ava.

Anh này muốn thử nghiệm xem A.I của Ava sẽ chỉ phản ứng với 1 người thật như những gì nó được lập trình, HAY nó sẽ tự phát sinh ra những nhu cầu và đặc biệt, phát sinh cả cảm xúc thoát khỏi những gì được lập trình sẵn.
Caleb được chọn là người đến giao tiếp trò truyện với Ava hàng ngày.

Trong khi giao tiếp, Caleb và Ava đã có tình cảm với nhau, và Ava đã nhờ Caleb giúp nó thoát khỏi căn phòng hiện tại.

Sau khi được Caleb giúp, Ava đã bỏ rơi và nhốt anh ta lại, giết chết lập trình viên tạo ra mình, trốn thoát và hòa nhập với cuộc sống loài người với lớp vỏ như người thật.

Bài học: Con người có thể phát sinh tình cảm với mọi vật, kể cả robot có trí tuệ nhân tạo.

NHƯNG robot thì chỉ hoạt động theo logic, tìm mọi thủ đoạn để thực hiện mục đích mà không chút tình cảm.

Đây là điều đáng sợ mà Elon Musk hay Stephan Hawking cảnh báo về sự nguy hiểm của A.I – Trí tuệ nhân tạo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s